Censura candidatorum sceptri Polonici

KPrzeglądaj

Abriss der Chronologie.

KPrzeglądaj

Acta et literae ab VIII. Moij Anni M.DC.XXIV. usque ad VI. Novemb. Anni M.DC.XXV. inter utriusque Regni, Sueciae et Poloniae, Senatores ac Officiales commutatae

KPrzeglądaj

Manifest najaśniejszego królewica Iego Mości Aleksandra, Polskiego y W.X.L. Xcia, do stanów Rzptej Korony Polskiej

KPrzeglądaj

Oznaymienie Krola [i.e. Augusta II] Nowo Obranego Na Sejmie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą, dnia 27ma Iunii Anno 1697

KPrzeglądaj

Ad nummum Furiae Sabiniae Tranquillinae

KPrzeglądaj

Ad officium et acta praesentia Castrensia Capitanealia Novae Civitatis Corczyn personaliter venientes generosi Josephus de Smogorzow Wąsowicz et Franciscus Grabowski, nomine [...]

KPrzeglądaj

Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien

KPrzeglądaj

Allgemeiner Zoll- Tarif für alle Häfen und Grenz - Zollämter der russischen Reichs

KPrzeglądaj

Allgemeiner Zoll- Tarif für alle Häfen und Grenz - Zollämter der russischen Reichs außes Astrachan, Orenburg und Sobirien. [Th. 1-2]

KPrzeglądaj

Allgemeine Bücher Lexicon oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland. Bd. 2: F-L

KPrzeglądaj