• EZobacz całość
De re diplomatica libri sex świetnie zachowany pierwodruk wydany w Paryżu w 1681 roku. Autor - Jean Mabillon (1632-1707), francuski historyk i benedyktyn w wieku 21 lat przystąpił do Kongregacji św. Maura, znanej z wysokiego poziomu nauczania swoich członków. Mauryści stworzyli szkołę historyczno-krytyczna badania tekstów z zakresu duchowości i patrystyki, do dziś wiele ich prac zachowało wartość naukową. Mabillion w De re diplomatica bada wiele średniowiecznych dokumentów poddając krytyce ich cechy wewnętrzne (treść) jak i zewnętrzne (pieczęcie, materiał pisarski, stan zachownia itp.) Dzieło powstało w obronie wobec poczynań jezuitów, kontynuatorów dzieła Jeana de Bolanda – Acta sanctorum. Jeden z nich, Daniel van Papenbroeck, zakwestionował autentyczność wielu benedyktyńskich dokumentów z okresu merowińskiego. Termin dyplomatyka jako nauka o dokumencie został użyty po raz pierwszy właśnie przez Jeana Mabillon, a jego dzieło stworzyło podwaliny współczesnej dyplomatyki i paleografii. Prezentowany egzemplarz nosi na oprawie superekslibris Gdańska.

De Re Diplomatica Libri VI : In Quibus Quidquid Ad Veterum Instrumentorum antiquitatem

DE || RE DIPLOMATICA || LIBRI VI. || IN QUIBUS QUIDQUID AD VETERUM || Inʃtrumentorum antiquitatem , materiam , ʃcripturam , & ʃtilum ; || quidquid ad ʃigilla , monogrammata , ʃubʃcriptiones , ac notas || chronologicas ; quidquid inde ad antiquariam, hiʃtoricam, forenʃem-||que diʃciplinam pertinet , explicatur & illuʃtratur [...].||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane