Articuli pactorum conventorum Stanów tej Rzeczypospolitej i W. X. L. i państw do nich nalężących z Posłami JKM [...]

ARTICULI || PACTORVM CENVENTORVM || Stanow tey Rzeczypoʃpolitey y W. X. L. y Páńʃtw || do nich należących.|| z Poʃłámi I. K. Mći Ich M Mćiami Pany Fránćiʃzkiem z Windykow || Grzybowʃkim, Kaßtelanem Inowrocławʃkim, y Stanisławem Kozu-||chowʃkim, Cześnikiem Wieluńʃkiem, Rothmiʃtrzem I. K. Mći.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane