• EZobacz całość
Dzieło Antonio Possevino o Państwie Moskiewskim i zagrożeniach z jego strony, materiały związane z mediacją Possevino między Rzecząpospolitą a Moskwą w 1581 r., oraz rozmaite jego pisma wybrane. Wydanie zawiera także opis krajów zamieszkanych przez ordy tatarskie wokół Morza Czarnego, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu autorstwa polskiego dyplomaty Marcina Broniowskiego (zm.1593), sekretarza królewskiego, posła do chana w 1591 r. (Broniovius Martinus) (Martini Broniovii Tartariae Descriptio) wzbogacony o cztery mapy.

Moscovia et alia opera... adiunctae sunt Martini Bronovii... Tartariae descriptio... cum tabula

ANTONII || POSSEVINI, || SOCIETATIS || IESV, || MOSCOVIA, || ET ALIA OPERA. || Quibus nunc recens, propter materiae ʃimilitudinem [...] adiuncta ʃunt MARTINI BRONIOVII DE BIEZDZFEDAE [...] TATARIAE || DESCRIPTIO, antehac nunquam in lucem edita, cum tabula geogra-||phica eiuʃdem Cherʃoneʃu Tauricae. || TRANSSYLVANIAE, AC MOLDAVIAE, ALIARVMQVE || vicinarum regionum ʃuccincta descriptio GEORGII AREICHERSDOFF || Tranʃʃyluani,cum tabulis geographicis [...]. Item, GEORGII WERNERI DE ADMIRANDIS HVNGARIAE AQVIS ||hypomnematio, addita tabella lacus mirabilis ad || CIRKNITZ.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane