• EZobacz całość
Kodeks Zamoyskiego - kodyfikacja prawa polskiego, zlecona przez sejm 1776 r. kanclerzowi wielkiemu koronnemu Andrzejowi Zamoyskiemu. Systematyzowano w nim nieuporządkowany i dysfunkcyjny system prawny. Widoczny był zamiar poprawy sytuacji prawnej mieszczaństwa i chłopów i wprowadzenie korzystnych dla nich reform. Mimo ograniczonego charakteru zmian spotkały się one z oporem z wielu stron i do przyjęcia kodeksu na sejmie 1778 r. nie doszło. Wbrew błędnym mniemaniom, jakoby stał za tym Kościół katolicki, o odrzuceniu kodeksu zadecydował sprzeciw Rosji, która nie godziła się na reformy w Polsce, usprawniające i wzmacniające państwo.Tom 1 kodeksu Zamoyskiego poświęcony jest organizacji sądownictwa, a także prerogatywom i przywilejom osób należących do różnych stanów, tom 2 obejmuje prawodawstwo karne, tom 3 prawo cywilne.

Zbior praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776

ZBIOR || PRAW SĄDOWYCH || NA MOCY KONSTYTUCYI || ROKU 1776. || PRZEZ || J. W. ANDRZEJA ZAMOYSKIEGO, || EX-KANCLERZA KORONNEGO, KAWALERA ORDERU ORŁA BIAŁEGO, || UŁOZONY, || Y NA SEYM ROKU 1778. || PODANY.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane