• EZobacz całość
Compendiaria Enarratio Super Opus Illud [...] Viri & Theologi [...] Domini Hieronymi Vecchietti Florentini ab Aegypto De Anno Primitivo Ab Exordio Mundi Ad Annum Iulianum Accommodato Et De Sacrorum Temporum Ratione 1621 KTO AUTOREM? Stephano Greif. Obszerny spis treści książki Vecchiettiego, jakiego sam autor nie podał. Stephano Greif dokładnie opisał zawartość poszczególnych rozdziałów dzieła i tak przygotowany spis treści nakazał wydrukować. Druk ten uzupełnia książkę, zastępuje kartę tytułową i spis treści.

Compendiaria enarratio super opus... de anno primitivo... memoriae gratia sic emissa

COMPENDIARIA ENARRATIO || Super Opus Illud Inʃigne Eruditiʃʃimi Viri & Theologi Eminentiʃʃimi || Perilluʃtris Domini Hieronymi Vecchetti Florentini ab Aegypto || DE ANNO PROMITIVO AB EXOR-||DIO MVNDI AD ANNVM || IVLIANVM ACCOMMODATO || ET DE SACRORVM TEMPORVM RATIONE || Memoria Gratia Sic Emiʃʃa || Stephano Greif S. Scientiae apud PP. Dominicanos Auditore.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane