• EZobacz całość
Dogiel Codex Zbiór dokumentów obrazujących stosunki Polski i Litwy z Inflantami, poczynając od wieku XIII ze szczególnym uwzględnieniem Kurlandii i Semigalii. Wydane źródła dowodziły zwłaszcza lennej zależności Kurlandii i Semigalii od Rzeczypospolitej. Publikacja wiązała się z podjętymi formalnie w roku publikacji (1759) próbami królewicza polskiego Karola Chrystiana Wettina objęcia tronu kurlandzkiego w Mitawie i przejęcia kontroli nad Kurlandią, znajdującą się od półwiecza pod faktyczną władzą Rosji. Edycja, podobnie jak pozostałe tomy, powiązana była z bieżącą polityką.

Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. T. 5

CODEX || DIPLOMATICVS || REGNI POLONIAE || ET MAGNI DVCATVS || LITVANIAE || IN QVO || PACTA, FOEDERA, TRACTATVS PACIS, || MVTVAE AMICITIAE, SVBSIDIORVM, INDVCIARVM, || COMMERCIORVM || SEC NON || CONVENTIONES, PACTIONES, CONCORDATA, || TRANSACTIONES, DECLARATIONES, STATVTA, || ORDI-||NATIONES, BVLLAE, DECRETA, EDICTA, RESCRIPTA, SENTEN-||TIAE ARBITRALES, INFEVDATIONES, HOMAGIA || PACTA ETIAM || MATRIMONIALIA ET DOTALIA || LITERAE ITEM || REVERSALES, CONCESSIONVM, LIBERTATIS [...] ALIAQVE OMNIS GENERIS || PVBLICO NOMINE ACTORVM ET GESTORVM || MONVMENTA [...] TOMVS V. || IN QUO || VT VNIVERSAE LIVONIAE, ITA SPECIATIM || CVRLANDIAE ET SEMIGALLAE DVCATVVM || RES CONTINENTVS||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane