• EZobacz całość
Th 1 Schwedischpommersche Staatskunde. Theil 1 Gadebusch, Thomas Heinrich (1736-1804) 1786 Kompendium, zwierające systematyczny opis szwedzkiego Pomorza wedle układu rzeczowego. Gadebusch, wybitny znawca dziejów Pomorza, przedstawia najważniejszą literaturę przedmiotu, położenie kraju, jego granice, warunki geograficzne i przyrodnicze, okręgi i miasta. Ludność, jej liczbę, podziały stanowe, prawa poszczególnych grup mieszkańców, kwestie bezpieczeństwa publicznego. Ustrój, prawa i obowiązki władcy, herb, tytuły, stosunki władcy i stanów, rolę zgromadzeń stanowych i ich przebieg, sądownictwo najwyższego szczebla. Zakres obowiązków administracji królewskiej i jej zakres.

Schwedischpommersche Staatskunde Theil 1

Schwediʃchpommerʃche || Staatskunde. || Erʃter Theil.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane