• EZobacz całość
Th 2 Schwedischpommersche Staatskunde. Theil 2 Gadebusch, Thomas Heinrich (1736-1804) 1788 Kompendium zwierające systematyczny opis szwedzkiego Pomorza wedle układu rzeczowego. Gadebusch, wybitny znawca dziejów Pomorza, omawia poszczególne gałęzie rolnictwa, rzemiosła, rybołówstwo, handel, żeglugę, infrastrukturę (drogi, mosty), miary i wagi, monetę, pocztę, szkolnictwo, uniwersytet w Greifswaldzie, biblioteki, towarzystwa naukowe, drukarnie, sprawy kościelne, prawo i system sądowniczy, kwestie wojskowe, sprawy obronności kraju, finanse państwowe, domenę władcy, podatki, instytucje fiskalne, podaje statystyki za rok 1785. Związki ze Szwecją, Rzeszą i krajami sąsiednimi. W tomie drugim dodatki m.in. tabele ukazujące zaludnienie kraju.

Schwedischpommersche Staatskunde Theil 2

Schwediʃchpommerʃche || Staatskunde. || Zwyter Theil.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane