• EZobacz całość
Spisy pastorów kościołów ewangelicko-augsburskich w Prusach Wschodnich od chwili reformacji z najważniejszymi wiadomościami o ich życiu. Uporządkowano wedle układu geograficznego, podając przy poszczególnych kościołach/parafiach chronologicznie kolejnych pastorów z informacjami biograficznymi. Na końcu indeksy osób i wykazy parafii (oddzielny dla Królewca). Zebrane przez profesora uniwersytetu w Królewcu D.H.Arnoldta (1706-1775) opublikowane pośmiertnie. Ze zbiorów Johanna Uphagena w Gdańsku.

Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den lutherischen Kirchen in Ostpreußen gestandenen Predigern

D. Daniel Heinrich Arnoldts || Königlichen Preußiʃchen Oberhofpredigers und Conʃiʃtorialraths,|| kurzgefaßte || Nachrichten || von allen || ʃeit der Reformation || an den || Lutheriʃchen Kirchen in Oʃtpreußen || geʃtandenen || Predigern.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane