• EZobacz całość
Katalog książek wydanych w języku niemieckim w XVIII w. opracowany przez Wilhelma Heinsiusa księgarza z Lipska. Stanowi bibliografię publikacji w języku niemieckim wydrukowanych w XVIII w. zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach. Nowoczesny sposób uporządkowania książek alfabetycznie według nazwisk autorów, a w dalszej kolejności tytułów i lat wydania powoduje, że wciąż pozostaje niezastąpioną bibliografią (zwłaszcza dla lat 1700-1750). Wydanie pierwsze. Katalog zwany „Heinsius” był kontynuowany aż do 1892 r. Tom 1 A-E

Allgemeine Bücher Lexicon oder alphabetisches Verzeichniss der in Deutschland. Bd. 1: A-E

Allgemeines || Bücher - Lexicon || oder || alphabetiʃches Verzeichniʃs || der in Deutʃchland und den angrenzenden Ländern || Erʃten Band A - E||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane