• EZobacz całość
Przeznaczone do użytku akademickiego wydanie części kodeksu Justyniana, dotyczącej prawa cywilnego. Tekst został wydany w sposób umożliwiający łatwe zeń korzystanie. Zaopatrzono go w numerację, umieszczając przy każdej kwestii system odsyłaczy, umożliwiających orientację w niejednorodnym i zagmatwanym tekście starożytnym. Autor opracował w podobny sposób także inne części kodeksu i opublikował pod właściwymi tytułami. Ze względu na wygodę i przejrzystość wydawnictwo (pierwodruk 1721) było wielokrotnie wznawiane.

Corpus iuris civilis academicum. T. 1

CORPUS || JURIS CIVILIS || ACADEMICUM. || IN SUAS PARTES DISTRIBUTUM, || USIQUE MODERNO ITA ACCOMMODATUM, || UT NUNC STUDIOSORUM QUIVIS, ETIAM TYRO, || UNO QUSI INTUITU &, OMNES LEGES || DIGESTORUM & CODICIS, OMNESQUE TITULOS || INSTITUTIONUM || INVENIRE POSSIT. || TOMUS I.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane