• EZobacz całość
Wydawnictwo publicystyczne, stanowiące element walki propagandowej. Książka powstała w okresie wojny siedmioletniej (1756-1763), gdy wojska pruskie okupowały Saksonię, a Prusacy zagarnęli kancelarie saskie i wykorzystywali przejęte, tajne dokumenty w celu dyskredytowania polityki saskiej, pierwszego ministra saskiego Heinricha von Brühla (1700-1763) w szczególności, starając się zrzucić nań winę za wywołaną w istocie przez Prusy wojnę. Brühl zaś starał się odpowiadać kontrpublikacjami. Książka epistolograficzna – składająca się z anonimowych listów, inspiracja pruska nader prawdopodobna. Autorstwo niepewne. Część 1.

Leben und Character des...Grafens von Brühl in vertraulichen Briefen entworfen. Theil 1

Leben || und || Character || des || Königl. Pohlniʃchen und Churfürʃtl. || Sächßl. Premier-Miniʃtre || Grafens von Brühl || in || vertraulichen Briefen || entworfen.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane