• EZobacz całość
Wydawnictwo publicystyczne, stanowiące element walki propagandowej. Książka powstała w okresie wojny siedmioletniej (1756-1763), gdy wojska pruskie okupowały Saksonię, a Prusacy zagarnęli kancelarie saskie i wykorzystywali przejęte, tajne dokumenty w celu dyskredytowania polityki saskiej, pierwszego ministra saskiego Heinricha von Brühla (1700-1763) w szczególności, starając się zrzucić nań winę za wywołaną w istocie przez Prusy wojnę. Brühl zaś starał się odpowiadać kontrpublikacjami. Książka epistolograficzna – składająca się z anonimowych listów, inspiracja pruska nader prawdopodobna. Autorstwo niepewne. Część 2.

Leben und Character des...Grafens von Brühl in vertraulichen Briefen entworfen. Theil 2

Schreiben an das Publicum von dem Verfaʃʃer der Briefe, ʃo unter dem Titul : Leben und Charakter des Grafen von Brühl, zum Vorchein gekommen

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane