• EZobacz całość
Wydawnictwo publicystyczne, stanowiące element walki propagandowej. Książka powstała w okresie wojny siedmioletniej (1756-1763), gdy wojska pruskie okupowały Saksonię, a Prusacy zagarnęli kancelarie saskie i wykorzystywali przejęte, tajne dokumenty w celu dyskredytowania polityki saskiej, pierwszego ministra saskiego Heinricha von Brühla (1700-1763) w szczególności, starając się zrzucić nań winę za wywołaną w istocie przez Prusy wojnę. Brühl zaś starał się odpowiadać kontrpublikacjami. Książka epistolograficzna – składająca się z anonimowych listów, inspiracja pruska nader prawdopodobna. Autorstwo niepewne. Część 2. Dołączone do części drugiej oświadczenie rzekomego autora listów, potwierdzające (anonimowo !) ich autentyczność. Element walki publicystycznej.

Schreiben an das Publicum von dem Verfasser der Biefe, so unter dem Titul [!] : Leben und Charakter des Grafen von Brühl…

Leben || und || Character || des || Königl. Pohlniʃchen und Churfürʃtl. || Sächßl. Premier-Miniʃtre || Grafens von Brühl || in || vertraulichen Briefen || entworfen.|| Zweyter Theil.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane