• EZobacz całość
Opis księstwa Meklemburgii i należących doń terytoriów część pierwsza. Przedstawiono położenie, specyfikę geograficzną, rolnictwo, handel, manufaktury, granice, wody, roszczenia książąt, domenę, dochody krajów, monetę, sprawy kościelne, dzieła poświęcone księstwu, rezydencje książęce, obyczaje ludu, dawne wierzenia i zabobony pogańskie, nawrócenie, nazwy poszczególnych prowincji.

Beschreibung des Hertzogthums Mecklenburg. Th. 1

Beʃchreibung || des || Hertzogthums || Mecklenburg || und dazu gehöriger || Länder und Oerter. || Erʃter Theil. || In ʃich haltend || derer Lage, Beʃchaffenheit, Handel, Manu-||facturen, Gräntzen, Gewäʃʃer der HHrn. Hertzoge || Praetensiones, Stimmen, Revenüen, der Länder || Müntzen, Religion, Scribenten, der Hertzoge Reʃi-||dentzen, Sitten der Einwohner, alte Einwohner, Ab=||götterey, Bekehrung, Nahmen der Provintzen, ||und was dazu gehöret. || Vormahls zuʃammen getragen || von || Hans Henrich Klüvern.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane