• EZobacz całość
Kontynuacja historii księstwa Meklemburgii-Szwerynu tom trzeci część pierwsza. Przedstawia najdawniejsze dzieje władców meklemburskich, życiorysy książąt słowiańskich (obodrzyckich) od których pochodziła władająca w Meklemburgii dynasta. Opisano także ówczesne, najdawniejsze dzieje Meklemburgii.

Beschreibung des Hertzogthums Mecklenburg. Th. 3, S. 1

Hans Henrich Klüvers || Beʃchreibung || des || Hertzogthums || Mecklenburg,|| Dritten Theil erʃtes Stück.|| In ʃich faʃʃend || Die Lebens=Geschichte derer Vorfahren || der Durchl. Herrn Hertzoge, als Könige der || Obotriten und Wenden/ derer Deʃcendenten,|| der Fürʃten und Herrn von Werle oder || Wenden, und daraus entʃproʃʃene Herrn Hertzoge, und was ʃich bey ihrer || Regierung beʃonders || zugetragen.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane