• EZobacz całość
Kontynuacja historii księstwa Meklemburgii t.4. Przedstawia biografię księcia Karola Leopolda i dzieje jego panowania od wstąpienia na tron w 1713 do 1719. Był to czas szczególnie burzliwy dla kraju, zarówno ze względu na toczące się na terytorium Meklemburgii działania wojenne Wielkiej Wojny Północnej, próbę ograniczenia prerogatyw szlacheckich zgromadzeń stanowych przez księcia i zaprowadzenia absolutyzmu. usiłowania przejęcia za zgodą księcia bezpośredniej kontroli nad krajem przez Rosję i okupację wojsk rosyjskich. W końcu decyzję Rzeszy o odsunięciu Karola Leopolda od władzy i zawiązania w tym celu koalicji Austrii, Hanoweru i Saksonii.

Beschreibung des Hertzogthums Mecklenburg. Th. 4

Hans Henrich Klüvers || Beʃchreibung || des || Hertzogthums || Mecklenburg,|| und dazu gehöriger Länder,|| Vierter Theil || In ʃich haltend Sowohl das Leben und Geʃchichte des || Durchlauchtigʃten Fürʃten und Herrn, || Herrn Carl Leopolds, regierenden Her=||tzogen zu Mecklenburg &.|| Als auch was ʃich bey deʃʃen Regierung von Anno || 1713. bis Anno 1719. in Mecklenburg haupt=||ʃächliches zugetragen.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane